New call for innovative solutions in health and education in developing Countries

Announcement follows in Norwegian.

Støtte til løsninger innen helse og utdanning i utviklingsland

Har du en løsning som kan hjelpe utviklingsland å løse utfordringer innen helse eller utdanning? Da kan du bli med på skissekonkurranse og få hjelp med din søknad om midler fra Visjon 2030.

Skissekonkurransen er første del av en søknadsprosess hvor bedriften din kan søke om støtte til et forprosjekt i 2019, og deretter støtte til et hovedprosjekt i 2020. I denne utlysningen prioriteres prosjekter der digitale løsninger benyttes som en del av tjenestetilbudet (ref. Utenriksdepartementets «Digital strategi for utviklingspolitikken»).

Tidslinje

  • 15. august 2019: Søknadsfrist skissekonkurranse
  • 5. september 2019: Workshop hvor Innovasjon Norge sammen med bedriftene som har levert skisse gir tilbakemeldinger til bedriftene på hva de bør jobbe med inn mot søknadene om tilskudd til forprosjekt og hovedprosjekt
  • 14. oktober 2019: Søknadsfrist forprosjekt.
  • 1. november 2019: Åpnes for søknader til hovedprosjekt.
  • 1. mars 2020: Søknadsfrist hovedprosjekt (Du må ikke ha deltatt i skissekonkurransen for å søke tilskudd til hovedprosjektet.)

Se mer:  https://www.innovasjonnorge.no/visjon2030

Welcome to Visjon2030 Formative Research Project Website

The formative dialogue research project is aimed at conducting a formative research on projects financed by the Research Council of Norway under the Norwegian Visjon2030 financing program. The objective of the Visjon2030 initiative is to contribute to poverty reduction in countries receiving development aid from Norway, by further developing and scaling up innovative solutions that promote achievement of the UN Sustainable Development Goals for education and health.

The Formative dialogue research is aimed at establishing a knowledge foundation about the Visjon2030 financing mechanism and draw more general lessons and recommendations for innovation work within the areas of health and education in aid.

The Norwegian Agency for Development (Norad) is responsible for the funding mechanism and the funds are distributed by Innovation Norway and the Research Council of Norway. The program provided financing for 10 projects through Innovation Norway and the Research Council of Norway. 

This website is set up as a knowledge sharing and collaboration platform for the formative dialogue research project as well as the 10 innovation projects throughout their implementation period.


Log in

Click HERE to log in