New call for innovative solutions in health and education in developing Countries

Announcement follows in Norwegian.

Støtte til løsninger innen helse og utdanning i utviklingsland

Har du en løsning som kan hjelpe utviklingsland å løse utfordringer innen helse eller utdanning? Da kan du bli med på skissekonkurranse og få hjelp med din søknad om midler fra Visjon 2030.

Skissekonkurransen er første del av en søknadsprosess hvor bedriften din kan søke om støtte til et forprosjekt i 2019, og deretter støtte til et hovedprosjekt i 2020. I denne utlysningen prioriteres prosjekter der digitale løsninger benyttes som en del av tjenestetilbudet (ref. Utenriksdepartementets «Digital strategi for utviklingspolitikken»).

Tidslinje

  • 15. august 2019: Søknadsfrist skissekonkurranse
  • 5. september 2019: Workshop hvor Innovasjon Norge sammen med bedriftene som har levert skisse gir tilbakemeldinger til bedriftene på hva de bør jobbe med inn mot søknadene om tilskudd til forprosjekt og hovedprosjekt
  • 14. oktober 2019: Søknadsfrist forprosjekt.
  • 1. november 2019: Åpnes for søknader til hovedprosjekt.
  • 1. mars 2020: Søknadsfrist hovedprosjekt (Du må ikke ha deltatt i skissekonkurransen for å søke tilskudd til hovedprosjektet.)

Se mer:  https://www.innovasjonnorge.no/visjon2030


Log in

Click HERE to log in